Nasza fundacja działa w Kuźniczysku w gminie Trzebnica i ma pod swoja opieką dwa najcenniejsze zabytki architektury drewnianej.

Pierwszy z nich to najstarszy we wsi obiekt – dworski młyn wodny z lat 1698/1700 o konstrukcji szachulcowej, odbudowany po pożarze w roku 1696. Odbudowany młyn stoi na fundamentach starej kuźni wodnej, o której istnieniu wzmiankowano w 1410 roku.

Drugi to unikatowy obiekt sakralny – drewniany kościół ewangelicki wybudowany w latach 1707/1709 z modrzewia na fundamentach kaplicy katolickiej z połowy XV wieku.