2020 styczeń 27 Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie:

Opracowanie i wydruk ulotek promocyjnych

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro ( art. 4, pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

2020 styczeń 27 Zaproszenie do składania ofert

 

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie:

Opracowanie i uruchomienie strony internetowej

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro ( art. 4, pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

2020 styczeń 27 Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie:

Wykonanie i montaż drewnianych konstrukcji tablic edukacyjnych

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro ( art. 4, pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

2020 styczeń 27 Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie:

Opracowanie merytoryczne i graficzne tablic edukacyjnych PCV

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro ( art. 4, pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)