W sobotę 6 grudnia odbyło się spotkanie mikołajkowe dla Grupy Zabawowej  z Kuźniczyska. Było to również spotkanie zamykające projekt „Czego Jaś się nie nauczy…”, który otrzymał dofinansowanie w kwocie prawie 5000 zł z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Grupę Zabawową tworzą rodzice i dzieci w wieku 2-4 lat, nie objęte edukacją przedszkolną ze względu na utrudniony dostęp do placówek edukacyjnych. Od lutego bieżącego roku, dzięki uprzejmości Pani Dyrektor ze Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku, która udostępnia maluchom salę i one mają szansę poznawać świat i ludzi poprzez zabawę. Projekt „Czego Jaś się nie nauczy…” jest właśnie odpowiedzią na brak w promieniu 15 km placówki przedszkolnej, a jego celem pomoc najmłodszym w „odnalezieniu” się w grupie rówieśników oraz zminimalizowanie różnic pomiędzy dziećmi wychowywanymi indywidualnie przez rodziców, a tymi których wychowanie wspierane jest przez placówki przedszkolne, mających stały kontakt z rówieśnikami.

Projekt realizowany był przez 9 kolejnych sobót, a ich zwieńczeniem było właśnie spotkanie mikołajkowe. Rodzice dzieci z Grupy Zabawowej już widzą pozytywne zmiany, jakie zaszły w zachowaniu dzieci: stały się one bardziej samodzielne i otwarte na nowe doświadczenia. Projekt przyczynił się też do zwiększenia integracji wśród rodziców, którzy już zapowiadają, że zakończenie dofinansowanego projektu wcale nie zakończy istnienia Grupy, która już planuje kolejne spotkania.