Celem Grupy Zabawowej jest wspieranie rozwoju dzieci poprzez tworzenie im bogatego, pełnego bodźców środowiska oraz zapewnienie kontaktu z rówieśnikami.

W Kuźniczysku powstała pierwsza Grupa Zabawowa, organizowana w ramach programu „OD SERCA DLA DZIECKA”, który Fundacja Komeńskiego prowadzi we współpracy z Nutricia Polska Sp. z o. o. Inicjatywa wyszła ze strony rodziców dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 roku życia, którzy poszukiwali przestrzeni dla wspólnych spotkań i zabaw. Dzięki życzliwości Pani Dyrektor Elżbiety Taraszczuk-Gaweł znaleźli ją w pomieszczeniach Szkoły podstawowej w Kuźniczysku, gdzie odbywają się cotygodniowe spotkania Grupy Zabawowej.
Celem spotkań jest wspieranie rozwoju dzieci poprzez tworzenie im bogatego, pełnego bodźców i środowiska oraz zapewnienie kontaktu z rówieśnikami.

W każdym spotkaniu uczestniczą dzieci wraz z rodzicami, którzy sprawują nad nimi opiekę. Zajęcia pod kierunkiem animatora trwają około 25 minut. Pozostały czas uczestnicy grupy spędzają w dowolnie wybrany sposób – na rozmowach, zabawach dowolnych lub zabawach przez siebie inicjowanych.

Profil Grupy Zabawowej Kuźniczysko na Facebook’u.