Miesiąc listopad stał się dla wsi Kuźniczysko miesiącem zgłębiania wiedzy z zakresu historii ich miejscowości. Wszystko za sprawą Fundacji Wspierania Dziedzictwa Kulturowego „Żarna” mającej swą siedzibę właśnie w Kuźniczysku.

Projekt „Podmuchy historii”, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 3109 zł z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw, a który realizuje Fundacja „Żarna” ma na celu przybliżenie mieszkańcom wsi i uczniom kuźniczyskiej szkoły historii miejscowości, tutejszych dóbr kultury i architektury.

W ramach projektu 22 listopada, w jednym z pomieszczeń Izby Tradycji Młynarskich, będącej pod opieką Fundacji odbyło się otwarcie wystawy historycznej poświęconej wsi oraz odczyt historyczny, podczas którego można było zapoznać się nieznanymi dotąd faktami z dziejów Kuźniczyska. Z wystawą w Izbie Tradycji Młynarskich przedstawiającą losy Kuźniczyska na przestrzeni wieków można zapoznać się codziennie, a dostępna jest nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych.

W kolejny etap projektu zaangażowali się uczniowie klas IV-VI tutejszej szkoły, którzy odbyli wycieczkę historyczną po wsi. Podróż ta cofnęła ich na przełomy wieków i zapoznała z codziennym życiem  naszych przodków. Zwieńczenie projektu to ogłoszenie konkursu plastycznego o tematyce historycznej dla uczniów, którzy brali udział w tej historycznej wyprawie. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody, a ich nazwiska przedstawimy na łamach kolejnej „Panoramy Trzebnickiej”.

Projekt „Podmuchy historii” jest przykładem na to, jak w atrakcyjny sposób przybliżyć mieszkańcom losy ich małej ojczyzny.