Dziedzictwo historyczne

Mamy pod opieką najcenniejszy i najstarszy zabytek architektury drewnianej w naszej wsi – dworski młyn wodny o konstrukcji szachulcowej, odbudowany w 1698 roku po pożarze w 1696r. Pierwotny młyn (cały drewniany) został wybudowany tutaj około 1450 roku. Unikatowa konstrukcja dachu nadaje jemu wyjątkowy wygląd. Młyn był kilkukrotnie przebudowany w miarę postępu technologicznego, jednakże jego stare mury przetrwały od XVII wieku.

Dziedzictwo przyrodnicze

Fundacja ma pod opieką 5ha terenów dawnych nieużytków po starych wyrobiskach górnictwa powierzchniowego rud żelaza. Obecnie teren obfituje w przebogatą ilość flory i fauny na obecną chwilę (lipiec 2019) mamy zarejestrowanych 209 gatunków w tym 90 pod ochroną częściową, ścisłą lub nawet „Czerwone księgi”.

Dziedzictwo kulturowe

Działająca u nas Izba Tradycji Młynarskich przybliża i utrwala odchodzący w niepamięć zawód młynarza i gospodarza wiejskiego. Posiadamy wystawę narzędzi rolniczych i młynarskich, ponadto sam młyn jest wystawą stałą urządzeń techniki młynarskiej z XIX wieku.

Ekologia i ochrona klimatu

Realizujemy wiele działań edukacyjnych dotyczących ochrony przyrody, ekologii, recykligu, up’cyklingu. Utrzymujemy tereny bagienne, które wpływają na obniżenie temperatury otoczenia. Nasze torfowiska redukują CO2 z naszego otoczenia i sprzyjają rozwojowi i życiu wielu gatunkom zwierząt.

Bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo drogowe i osobiste mieszkańców i turystów. Z naszej inicjatywy wykonano progi zwalniające, zmieniono organizację ruchu. Zainicjowaliśmy szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasze obiekty wyposażone są w sprzęt przeciwpożarowy, profesjonalne apteczki pierwszej pomocy oraz instrukcje postępowań.

Turystyka i rekreacja

Fundacja pozyskuje dofinansowania i dotacje na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-edukacyjnej. Teren jest ciągle uzbrajany również pod katem turystyki rowerowej i rodzinnej. Teren jest czysty biologicznie i atrakcyjny turystycznie.