Kolejny projekt w trakcie realizacji.

Rodzinny Park Aktywno.ści „Eko-Frajda” powstaje w Kuźniczysku dzięki dofinansowaniu ze środków PROW pozyskanych z grantu Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich. Pierwszy etap za nami, a pierwsza „grupa testowa” przeprowadza kontrolę jakości ?